Komplexní služby v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie

Poskytujeme kvalitní a vysoce odborné služby v krátkých dodacích lhůtách také díky používání nejmodernější měřické a výpočetní techniky.

Služby Kontakt

Nabídka služeb

Poskytujeme kvalitní a vysoce odborné služby

Práce v katastru
nemovitostí

Vyhotovování geometrických plánů (rozdělení pozemků, vyznačení budov, věcná břemena atd.) Vytyčování vlastnických hranic pozemků.

Práce inženýrské
geodezie

Zaměření skutečného provedení staveb. Polohopisné a výškopisné podklady pro projekt. Činnost odpovědného geodeta. Zaměřování inženýrských sítí. Kontrolní měření v průběhu výstavby. Vytyčování stavebních objektů aj.

Poradenství a konzultace
v oblasti katastru nemovitostí

Poradenství a konzultace v oblasti katastru nemovitostí včetně zprostředkování sepsání smluv o převodu vlastnictví.

O nás

Rodinná společnost
se zkušenostmi přes 25 let

Zeměměřičští inženýři s oprávněním ověřovat výsledky zeměměřických prací podle §13 odst.1 písm. a), b), c) zákona č. 200/1994 Sb.

Dozvědět se více

Nezávazná poptávka

Nechte si vypracovat nezávaznou
kalkulaci na míru dle vašich požadavků

Chci poslat poptávku